Påmelding Krabbefiske 2024

PÅMELDINGEN ER NÅ AVSLUTTET!

 

 

Da er det klart for påmelding til årets krabbesesong!
Vi oppfordrer alle til å melde seg på så raskt som mulig og senest innen 31. mai.

Forutsetningene for årets sesong er dessverre ikke de beste. Eksportmarkedet for taskekrabbe er meget utfordrende med svekket kjøpekraft i Europa. Eksportstatistikken viser en reduksjon på 40% i volum og 40% nedgang i pris, dette gjør at Hitramat har en god del varer på lager fra 2023 sesongen som må selges i tillegg til årets produksjon.

Men vi har fortsatt trua på at markedet vil forbedre seg og tar en betydelig risiko når vi kjører i gang årets sesong!

Utfordringene er såpass alvorlig at vi har valgt å ikke produsere krabbe i 2024 på Åkra Sjømat-fabrikken i Haugesund, dette betyr at det ikke vil bli mottak i vår regi på stasjonene i Sør-Norge.

Det er avholdt prisforhandlinger mellom produsentene og Norges Råfisklag, årets minstepris er satt til kr 14,- pr kg

Med de overnevnte markedsutfordringene ser vi behov for ytterligere fokus på kvalitet på krabben som leveres, spesielt innblanding av undermålskrabbe og til tider vasskrabbe i fangstene.
Vi minner om at det via kvalitetsforskriften §18 er klare lover for at undermålskrabbe og vasskrabbe ikke skal landes og omsettes.
Når dere fyller ut påmeldingsskjema så vil dere også måtte krysse av for lest og akseptert oppdaterte kvalitetskrav for kommende sesong, denne er også lagt ut på vår hjemmeside. Husk også å krysse av for hvilken mottaksstasjon du ønsker å levere på.

Startdato for de ulike mottaksstasjonene finner dere i tabellen nedenfor.

Da håper vi på god deltakelse og godt fiske i årets sesong!

Kontaktinfo:
Dersom du har noen spørsmål, kontakt oss på :
Helge Myrseth : Tlf: 901 30 197 Mail: [email protected]
Jan Fredrik Ramberg : Tlf 920 80 018 Mail : [email protected]
Tlf: 72 44 40 00 (Sentralbord)