Krabbe-sesongen 2017

Hei!

I skrivend stund er vi godt inn i årets krabbesesong.

Vi erfarte i fjor at krabben var tidligere moden, med tilsvarende tidligere avslutning av sesongen pga store mengder vasskrabbe fra medio oktober. I år startet vi derfor til samme tid på Hitra, men fremskyndet mange stasjoner for dermed å forsøke å få økt volum. Forhåndspåmeldingen var bedre enn tidligere år, og det er gledelig å se at det i tillegg til våre trofaste fiskere både er en del helt nye fiskere, og en del som har vært borte fra fisket noen år. Fisket per uke har vært ca som i fjor, men på grunn av tidligere start er volumet i år 200 tonn høyere enn i fjor. Dette er veldig bra! 🙂

Årets budsjett er 3.750 tonn, mot faktisk 3.600 tonn i 2016. 140 ansatte er i aktivitet i årets sesong. Per september er det i år levert 2.900 tonn krabbe. Det er aktivitet ved 29 mottaksstasjoner, inn-logistikk og tomkasser har forløpt greit. Kina sin inntreden som kjøper på markedet har medført økt etterspørsel på eksport, så vi vil legge oss i selen for å ytterligere øke volumet i 2018.

 

Sortering og kvalitet.

Kvaliteten tidlig i sesong var i år noe dårligere enn i fjor, men i hovedsesongen er det levert krabbe av god kvalitet. Vi har dessverre noen fiskere som ikke sorterer ut 1-klo. Praksisen er både urettferdig overfor de fiskerne som sorterer riktig, og gir merarbeid i fabrikken. Det vil heretter bli slått hardt ned på de fiskerne som ikke sorterer ut 1-klo, med påfølgende trekk i oppgjør.

HitraMat har sin styrke i kvaliteten på produktene våre, der fisker og mottaksstasjon legger grunnlaget for sluttproduktets kvalitet ved god håndtering og ubrutt kjøle-kjede. Vi oppfordrer på det sterkeste å opprettholde en god kvalitet allerede fra krabben landes i båten, og gjennom hele veien inn til HitraMat. Dette innebærer at krabben blir håndtert så skånsomt som overhodet mulig, samt tildekkes for trekk, sollys og hele tiden lagres så kjølig som mulig. Vi minner om at all krabbe skal være levende ved levering, og at det ikke er tillatt med mellomlagring om bord i båt over natt. Vi oppfordrer også mottaksstasjonene til å påse at krabben straks kommer inn på kjølerom, i påvente av videre transport til Hitra.

I sommer har det vært en uvanlig lang periode med algeoppblomstring. Alger kan gi giftopphoping i skjell, da vanligvis av typen PSP, DSP eller AZA. Krabben har en variert diett, men ved langvarig beiting på skjell med algegift, kan giften akkumuleres i levra til krabben (dvs brunmaten) – alt hvitt kjøtt er fritt for denne giften. HitraMat følger Mattilsynets algevarsel, og tester krabbe fra de aktuelle områdene. I august oversteg verdiene i brunmat grenseverdien for PSP i områdene Hitra og Frøya. Dette innebar at for området Hitra kunne vi i 4 uker ikke produsere helkokt, og all brunmat fra disse krabbene ble kastet. For området Frøya er dette fremdeles situasjonen. Algeoppblomstring er en del av biologien i sjøen, selv om vi aldri tidligere har vært borti en slik lang periode med denne typen algeoppblomstring. HitraMat har valgt å motta krabbe fra de rammede områdene, og uten prisreduksjon. Den beste helkoktkrabben i perioden kommer fra disse områdene, så årets hendelse har stor økonomisk konsekvens – tapet anslås til nærmere 1 mill.

Det er viktig at fiskere er med og tar ansvar når grenseverdiene overskrides. Enkelte fiskere kan være registrert på en annen mottaksstasjon enn hvor de geografisk fisker, dvs de kan være registrert på en stasjon utenfor algeområdet – men hvor de fisker i et område med algegiftvarsel. Da er det svært viktig at fisker er nøye med å oppgi fangstområde på sluttseddelen, dette er for øvrig også et krav i dag. Kun på denne måten kan vi være trygg på at krabbe med økt giftnivå blir forsvarlig håndtert i produksjonen.

Agn: Vi har som tidligere et samarbeid med Fiskernes Agnforsyning om utlevering av agn. I tillegg har HitraMat kjøpt inn et parti av uer-hoder, fiskere rapporterer om opptil 20% økning i fangsten ved bruk av uer som agn. Ta kontakt med Kolbjørn Ulvan (72 44 40 75, [email protected] ) for evt. kjøp av uer-agn.

Hummer: Sesongen startet 1.oktober. Vær oppmerksom på at det i år er krav til at alle som fisker hummer (også privatpersoner) skal registrere seg, og at minstemålet er 25cm. All hummer må merkes med nummererte tags før den kan selges, dette gjøres her på HitraMat.

Kongsnegl: Kongsnegl er et produkt med stor etterspørsel fra Asia. I samarbeid med våre krabbefiskere, startet vi derfor et prøvefiske etter kongsnegl, for sortering, koking og innfrysing hos Hitramat, etterfulgt av eksport av hel snegl til Asia. Vi har for salg teiner spesielt tilpasset sneglefiske. Volummessig er det mye å gå på, og vi ønsker så mange fiskere som mulig med på laget. Ta kontakt med Kolbjørn Ulvan for spørsmål angående fangst, sesong osv.

Sesongslutt: For sesongen 2017 vil krabbefisket pågå ut uke 46, dvs siste landing er fredag 17. november. All landet krabbe må fysisk være hos HitraMat før lunch mandag 20.november. HitraMat er avhengig av et visst volum for å produsere. En stor reduksjon i volum pga lange perioder med dårlig vær/frafall av fiskere og/eller redusert kvalitet (vasskrabbe) kan medføre tidligere stans, dette vil det selvsagt bli gitt beskjed om dersom aktuelt. For å kunne drive ut sesongen, er det svært viktig at fiskerne fortsetter å sortere godt for å unngå vasskrabbe.

Til sist vil jeg oppfordre alle til å ta en titt på internettsiden krabbe.no. Her har vi samlet en knippe meget gode oppskrifter på krabbe. Selv jeg som er vokst opp med å fiske min egen krabbe og serve den nykokt med loff og majones, må si at det er en verden av smaker der ute som har overrasket stort. Min personlige favoritt er krabbepasta – hva blir din? 🙂

Mvh

Lindis Aune

Daglig leder