Om HitraMat

Helt siden 1700-tallet har det blitt drevet handel fra Ansnes. Hit kom også Sivert Fjeldvær i 1905, fiskehandleren fra Fjellværøya. Dette er utgangspunktet for dagens HitraMat AS.

Rundt 1930 kom Fosenbåtene i trafikk og Ansnes ble et handelssted av betydning. Helt i sentrum lå SA Fjeldværs Eft, en dagligvarebutikk med dampskipsekspedisjon. Ansnes begynte nå å bli et godt innrisset stedsnavn i kartet over Hitra. Siverts sønn Anton Fjeldvær begynte samtidig å ta i mot taskekrabbe, en lite prisgitt råvare som mat her ute på kysten. Anton kokte krabben og solgte den til avtakere i Trondheim, for i byen var her et marked for krabbe likevel. Og med båten Ansnes satte Anton sine sønner til å frakte krabben hjem fra lokale fiskere. På denne måten var hele familien Fjeldvær tidlig engasjert i bedriften.

022s847jrrw52

Extra fina flykrabbor

Året ble 1950 og Anton begynte å eksportere levende krabber til Stockholm. Men taskekrabbene som lå pakket i kasser med tang, var vanskelig å få fram til mottakerne i live. Noen fart ble det ikke i denne eksporten før Fjeldvær i et kreativt øyeblikk fant på å bruke fly. Sjøfly var tingen for transport av levende krabbe, så pongtongene på flyet ble lastet full med Fjeldværs «Extra fina flykrabbor» – En delikatesse som raskt ble svært så populær i Stockholm.

HitraMat- tidlig et kvalitetsstempel

Sivert Fjeldvær var Antons sønn, og fra ei brygge på Ansnes startet Sivert selskapet «Hitramat». Her ble fiskemat laget for hånd, fiskekakene ble stekt i stekepanner og til sist fraktet ut til forbrukerne via kjøpmenn i hele distriktet. «Hitramat på alle fat» ble slagordet. Produksjonen ble etterhvert både automatisert og strømlinjeformet. Likevel var kvaliteten tradisjonen tro, etter godt gammeldags merke HitraMat. I 1988 ble bedriftens populære «Hitraball» sågar kåret til Sør-Trøndelags nasjonalrett. Ennå var krabben bare en bigeskjeft, og krabbesesongen varte bare fra 10. september og et par måneder inn i høsten.

HitraMat en solid merkevare

Sivert Fjeldvær gikk bort og nå kom dagens Anton Fjeldvær inn som leder på slutten av 1970-tallet. Siden tidlig 1990 har den fine taskekrabben fra Trøndelags-kysten (også kalt Hitra-krabben) blitt hovedproduktet i bedriften, og det er krabben som er den viktigste bærebjelken for fabrikken inn i framtida. I 2002 flyttet bedriften inn i nye tidsriktige lokaler på Hitra Fiskerihavn, i det som den dag i dag er Europas mest moderne fabrikk for taskekrabbe.