Kjære råstoff-leverandører og mottaksstasjoner

Innledning

2020 vil alltid bli stående som et helt spesielt år, hvor en pandemi rammet hardt fra medio mars, ikke bare nasjonalt, men globalt. Også for Hitramat ble situasjon drastisk endret, hvor nærmest store deler av HoReca-markedet ble lukket ned, og ca 50% av vår kundemasse plutselig var uten aktivitet. Fos oss ble det omgående satt fokus på følgende prioriteringer:

  1. Strengt smittevernregime på huset for å unngå smitte/sykdom, med splitt av staben i 2 team for å kunne opprettholde produksjon i tilfelle smitte/karantene.
  2. Besluttet at årets sesong skulle gå som normalt, til tross for at markedet kunne svikte betydelig i forhold til både pris og volum.
  3. Sikre tilstrekkelig med likviditet, slik at vi om nødvendig kunne bygge et vesentlig større varelager enn normalt.
  4. Sette utenlandske sesongarbeidere i karantene ved ankomst til Norge, til tross for at dette ikke var påbudt fra norske helsemyndigheter.

I ettertid mener vi dette var en riktig strategi, og vi har gjennomført en sesong bortimot normalt, til tross for en rekke mindre utfordringer.

Volummessig havnet vi på litt over 3.500 tonn, mens budsjett var 4.000 tonn. Resultatmessig langt under budsjett, men vi sikret et lite overskudd. Dette er vi fornøyd med, i det spesielle året som har vært.

LES MER