Åpenhetsloven

Vi er stolte av våre verdier, og har en klar forventning om at menneskemøter i regi av HitraMat AS alle skal være tuftet på ærlighet, respekt og høflighet. Vi ønsker å være en åpen, lojal og inkluderende partner, både i forholdet til våre ansatte, til kunder og i relasjon til våre leverandører.

HitraMat AS har retningslinjer for etisk forretningsskikk. Disse omhandler bl.a. etterlevelse av egne verdier, samt ILOs konvensjoner om grunnleggende rettigheter på arbeidsplassen, GDPR, miljø, dyrevelferd, kvalitet og styringssystemer.

Det er viktig for oss til enhver tid å ha god oversikt over og dialog med leverandører ved hjelp av vår vedtatte innkjøpspolicy. Vi skal påse, oppmuntre til og legge til rette for, at leverandører leverer varer og tjenester på best mulig vis og i henhold til vår standard. Dette gjelder alle forhold rundt innkjøp; foruten pris og kvalitet så er også bærekraft, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som innbefattes av åpenhetsloven, viktige parameter for oss ved valg av leverandør.

Ansvarlig for dette arbeidet i vår virksomhet er Hilde Antonsen, og spørsmål som gjelder åpenhetsloven kan sendes [email protected].

Rapport for Hitramat

Rapport for Conchilia