Nyheter

Pressemelding – Hitramat AS

Organisasjonsmessige endringer i Hitramat AS

Styret i Hitramat AS har i styremøtemandag 15.januar 2024 ansatt Kjetil Bjerkestrand som ny
administrerende direktør (CEO) i Hitramat AS. Han tiltrer stillingen 15.februar 2024. Kjetil kommer fra
stillingen som HR-direktør i Conchilia som han har hatt siden februar 2023. Han er født og oppvokst i kystsamfunnet Kristiansund og vet betydningen av å videreføre det lokale «DNA» i selskapet samtidig som det utvikles videre i tråd med eiernes forventning om ytterligere vekst.

Han har også valgt å flytte fra Kristiansund til Hitra og trives veldig godt i sin nye tilværelse på Fillan.
Samtidig har selskapet valgt å gjøre en organisatorisk endring for å styrke selskapets videre
vekstambisjoner. Helge Myrseth, vil samtidig innta rollen som øverste ansvarlige for de operasjonelle
aktivitetene i Hitramat som ny Operasjonsdirektør (COO.)

Avtroppende daglig leder i Hitramat AS – tidligere majoritetseier Anton Fjeldvær vil fortsette sin rolle
som konsernsjef i Conchilia og vil være en tilgjengelig faglig ressurs.

Kjetil Bjerkestrand har en lang og bred ledererfaring fra ulike bransjer og nivå. Hans formelle
kompetanse er både lederutdannelse i Forsvaret og mastergrad i lederskap fra BI kombinert med over
25 år ledererfaring i all hovedsak innenfor organisasjon, personal og lederutvikling. Han har jobbet
innenfor entreprenør-, helse-, olje og gass bransjen i tillegg til en kort periode innenfor akvakultur.
Helge Myrseth – som ny operasjonsansvarlig i selskapet har lang og bred bransjeerfaring innenfor
skalldyrsegmentet nasjonalt og internasjonalt. Han er daglig leder i Seashell og de siste årene også
ansatt som sourcing ansvarlig i Hitramat.

Kjetil Bjerkestrand uttaler: «Jeg er både ydmyk og takknemlig for den tillit styret har gitt meg. Jeg ser
frem til å videreutvikle Hitramat AS med utgangspunkt i den sterke og anerkjente merkevaren
Hitramat utgjør i dag. Selskapet har en kompetent og nysgjerrig organisasjon som ønsker å bidra til
videre utvikling og vekst innenfor skalldyrmarkedet. Selv om vi har en solid posisjon i dagens marked
er det viktig å sikre kontinuerlig forbedring for å takle de markedsmessige svingningene som helt
sikkert også treffer oss i fremtiden. Jeg har fått være med på en veldig inspirerende reise i Hitramat så
langt og ser virkelig frem til å komme i gang sammen med Helge og resten av teamet på alle nivå.»
Selskapets styre ønsker Kjetil og det nye lederteamet lykke til med spennende utfordringer og videre
utvikling av selskapet.

Kontakt

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Styreleder Knut Sverre Solberg – mobnr 901 66 920 – mail [email protected]
Fakta om Hitramat AS – orgnr 914 843 316

Hitramat er en velrenommert aktør innenfor matproduksjon og -distribusjon med en imponerende
historie og sterke forankringer i lokalsamfunnet på Hitra og omegn. HitraMat AS er i dag Norges
ledende og Europas største aktør innen prosessering av taskekrabbe. Bedriften er sertifisert etter
FSSC 22000, som er en av de høyeste standardene innen matsikkerhet.
HitraMat er et datterselskap av Conchilia og omsetter for ca 250 mill årlig. Konsernomsetningen er ca
500 mill. HitraMat er eid av Insula/Kverva, et nordisk konsern med mål om å bli ledende aktør på
sjømat innen retail.

HitraMat er lokalisert på Hitra Fiskerihavn og ligger i det største fangstområdet for taskekrabbe i
Norge, med gode miljømessige fortrinn som ren luft og rent sjøvann. Årlig blir det foredlet opp mot
4.500 tonn ved produksjonsanlegget på Kuøya, dette utgjør ca 70% av all taskekrabbe landet i Norge.
HitraMat AS selger også andre lokalt høstet skalldyr som eksempelvis kamskjell og sjøkreps.
Konsernet er også engasjert og tar imot krabbe fisket i Nordsjøen.
Samlet sett er Hitramat et selskap med dype røtter, en velutviklet produktportefølje og et sterkt
engasjement for bærekraftighet og samfunnsansvar. Med riktig strategisk retning og ledelse skal
Hitramat opprettholde og ytterligere styrke sin posisjon som en betrodd leverandør av førsteklasses
matvarer og en verdifull bidragsyter til sitt lokalsamfunn og øyriket som helhet.